logo A nagy háború emlékei
Projektleírás

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékével olyan tematikus adatbázist állított össze, amely az első világháború rurális társadalomra gyakorolt hatását dokumentáló kulturális javait gyűjti össze és teszi internetes formában elérhetővé, ezáltal is segítve a múzeumokban keletkezett digitális műtárgyadatok minél szélesebb körben történő online megjelenését. A magyarországi közgyűjteményekben, tájházakban és magánszemélyeknél, valamint magángyűjtőknél őrzött emlékek (írott, tárgyi, képi, hangzó, mozgóképi) feltárását követően az adatbázis anyagait különböző tematikai egységekben, rövid történeti összefoglalókkal, a megértést egyéb más módon elősegítő tudástárral mellékelve adjuk közre. A cél, hogy e reliktum-tárgykészletek „megszólaltatásával”, a háborús mindennapok elemzésével, a megélt egyéni sorsok feltárásával a kutatók és a laikusok egyaránt új tudás birtokába kerüljenek. Az adatbázis az első világháborúra vonatkozó adatok egy helyen kereshető online megjelenését teszi lehetővé. Ez azért fontos, mert némely gyűjtemények anyagát nehezebb elérni, az adattár segítségével pedig kisebb múzeumok, gyűjtemények és tájházak anyagai is elérhetővé válnak. Szintén fontos kezdeményezés a magángyűjtők elérése, akik esetenként nagy mennyiségű és/vagy ritka anyagokkal rendelkeznek, ezek az emlékek pedig szinte elérhetetlenek a kutatók számára. A projekt A nagy háború hatása és emlékezete a vidéki kultúrára című NKFI (korábban OTKA) K 115873 és K 115886 azonosító számú konzorciumi pályázat keretében valósult meg.

A projekt résztvevői

Szabadtéri Néprajzi Múzeum:
Vezető kutató: Dr. Cseri Miklós
Dr. Sári Zsolt
Dr. Bereczki Ibolya
Nagyné Dr. Batári Zsuzsanna
Dr. Csonka-Takács Eszter
Faár Tamara
Kloska Tamás
Tömöri Szilvia
Németh Szandra
Kinda István Csaba
Aranyos Sándor
Balogh-Ebnerné Kiss-Kozslik Eszter
Pajtók Vivien

DE Néprajzi Tanszék:
Vezető kutató: Dr. Bartha Elek
Dr. Keményfi Róbert
Dr. Pozsony Ferenc
Dr. Kavecsánszki Máté
Dr. Nagy Éva

MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport:
Dr. Csíki Tamás
Dr. Csiszár Imre
Lukácsné Dr. Marinka Melinda
Telenkó Bazil Mihály
Bálint Zsuzsa

A projektben résztvevő intézmények

A projektben résztvevő magángyűjtők

A további együttműködők anyagai felöltés alatt.