logo A nagy háború emlékei
Tábori posta

Az Osztrák–Magyar Monarchiában az 51 háborús hónap alatt 1,5 milliárd tábori postai küldeményt szállítottak, amely havi 30 milliót jelentett. Ezen felül további 227 millió postautalványt, 520 000 pénzeslevelet, mintegy 36 millió ajánlott levelet és 17 millió csomagot kézbesítettek. A mozgósításkor felállított és katonai felügyelet alatt álló tábori posta feladata a sereg és az állami postaszolgálat közötti összeköttetés biztosítása volt. Levelezőlapokat, pénzküldeményeket, újságokat és könnyen ellenőrizhető csomagokat továbbított postaköltség nélkül. A küldeményszállítást a vasúthoz kötötték, aminek hálózata a világháború idejére már kellően sűrű volt. Mikor feladták a lapot, először egy osztályozó állomásra került. A levelezőlapokat itt hatalmas termekben osztályozták a jelzett tábori posta és csapattest irányába. A hasonló irányba tartó levelekkel együtt, innen a tábori főpostahivatalhoz vitték, amelynek szinte mindig változó helyét csak a gyűjtőállomással közölték. Ameddig lehetséges volt, vasúton, majd a legcélszerűbb módokon szállították a küldeményeket. A főpostahivatalba érkezett küldeményeket újból feldolgozták, majd innen már egyenesen a megfelelő csapattest tábori postahivatalához vitték, lehetőleg autóval vagy lovaskocsival, de olykor drótkötélpálya felhasználásával is. A frontról küldött leveleket a vasútállomásoktól postakocsin, szerencsésebb esetben teherautón, adott esetben szekéren vitték a nagyobb falvak postahivatalaiba, a kisebb falvak postamestereihez, vagy a posta helyi ügynökségére. Léteztek tanyai gyűjtőállomások is, ahol egyéb postai intézmény nem működött. Az elszigetelt címekre városi rendőrök, csendőrök, faluzó levélhordók szállították ki a küldeményt gyalogosan vagy lóval. A levélhordók bőr oldaltáskában vitték a levelet a címzetteknek. Postászsákot csak akkor használtak, amikor az egyik központból a másikig nagyobb mennyiségű küldeményt kellett szállítani. A csomagokért a címzettnek kellett elmennie a legközelebbi hivatalba. A falvakban a levelek begyűjtésére már levélszekrények is rendelkezésre álltak.