logo A nagy háború emlékei
Bakanyelv – magyar katonai szakzsargon

A bakák (a szó a német Wache kifejezésből származik, jelentése: őrszem) által kreált katona-zsargon szavai a seregből írt levelekkel is terjedtek, de az obsitosok (a német Abschied kifejezésből származik, jelentése: végelbocsájtó) is – leszerelve és visszatérve a polgári életbe – előszeretettel használták ezzel bizonyítva katonaviseltségüket. Hiszen az a 19. század végén, a 20. század elején – különösen faluhelyen – jelentős társadalmi státust biztosított a férfinép számára, példának okáért előfeltétel volt a nősüléshez. A katonai zsargon kifejezései a mindennapi polgári beszédben is gyorsan meghonosodtak, ha nem is mindig eredeti jelentésük szerint használták őket.


Bakanyelv Német kifejezés Magyar kifejezés
abfirolniabführenelszállítani
ablézolniablösenfelváltani (őrséget)
abrétabtretenlelépni
abrikterAbrichteroktató
agyusztálniadjustierenöltözködni, felszerelni (katonát)
anhatólnianhalten tartani (kézben vagy állást)
avanzsálniavancierenelőlépni (valamilyen rangba)
bagázsiBagagemálha, poggyász
bajonétBajonettszurony
bakaWacheőrszem
bakmesterWachmeisterőrmester
batalioBataillonzászlóalj
batriBatterieüteg
cakompakSack und Packteljes szereléssel
capistrángZapfenstreichtakarodó
cibakZwiebackkétszersült
cukkZugszakasz, menet, vonulás
curikfirerZugsführerszakaszvezető
curukkZurück!Visszavonulás! (vezényszó)
defeléroznidefilierendíszmenetel(ni)
degradánidegradierenlefokozni
divízióDivisionhadosztály
doperájDoppelreihekettős sor
egrecérozniexerzierengyakoroltatni
eltrafálnitreffeneltalálni
fániFahnezászló
felcserFeldscherfelcser, tábori sebész
felflaskaFeldflaschetábori kulacs
fergáterungVergatterungsorakozó
formarsVormarschelőnyomulás
frájfreiszabad
futraFuttertakarmány
gázmacskaGasmaskegázálarc
generálisGeneraltábornok
geverGewehrfegyver, puska
glancolniglanzenfényesíteni
glédaGliedsor
gránicGrenzehatár
grifliGriffmarkolat, fogantyú
halberdóHalt, wer da?Állj, ki vagy?
haptákHabt Acht!Vigyázz! (vezényszó)
indibláncin die Balancesúlyba (helyezni a fegyvert)
infantriszInfanteristgyalogos katona
ispitál, istápolySpitalkórház
kapszliKapselgyutacs
káplárKorporaltizedes
komandóKommandoparancsnokság
komendíroznikommandierenparancsolni
komiszKommiskincstári
kompániaKompanieszázad
kvártélyQuartierszállás
lajtnántLeutnanthadnagy
lénungLöhnungzsold
linkcumLinks um!Balra át! (vezényszó)
lisztaListelajstrom
mancsaftMannschaftlegénység
manéberManövergyakorlat
mantliMantelköpeny
manusMannember
maródiMarodegyengélkedő (ember)
maséroznimarschierenmenetelni
menázsiMenageétkezés
mundérMonturegyenruha
óbesterOberstezredes
obsitAbschiedvégelbocsájtó (irat)
oficérOffiziertiszt
ordináncOrdonnanzküldönc
ordungOrdnungrend
patalijonBataillonzászlóalj
patrolPatrouillejárőr
porcióPortionadag
prezentálpräsentierenjelentkezni
pucolniputzentisztítani
rajcsurReitschulelovagló iskola
raportRapportkihallgatás
regrutaRekrutújonc
regulaReglementszabályzat
rekcumRechts um!Jobbra át! (vezényszó)
riktájkRicht euch!Igazodj! (vezényszó)
rujkRuhepihenő
rukkolnirückenvonulni
sarzsiChargetisztes, katonai rendfokozat
sicárSchützelövész
silbakSchildwacheőr(szem), őrhely
spátliSpatenásó
stokházStockhausfogház
strófStrafebüntetés, fenyítés
svaromSchwarmlinierajvonal
szanitécSantitäteregészségügyi katona, sebesültvivő
szupervizitSupervisitfelülvizsgálat
tagvakeTagwacheébresztő
taktus egrecérozástaktische Exerzierenharcászati kiképzés
truppTruppecsapat
uniformisUniformegyenruha
urlapUrlaubszabadság
verbuválniwerbentoborozni
virtigliwirklichervalóságos, tényleges

Felhasznált irodalom:

Felszeghy Ediltrud: A császári és királyi hadsereg nyelve Magyarországon. Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R. T., Pécs, 1939.

Tömörkény István: Katona a kötélen. Szépirodalmi, Budapest, 1989.

Bakanyelv – magyar katonai zsargon a Monarchia haderejében. http://nemfelejtjuk.blog.hu/2009/01/24/bakanyelv (Letöltés ideje: 2020.03.30.)