logo A nagy háború emlékei
Teacher's Notes

Az adatbázis ezen részében található segédanyagokat a középiskolák tanárainak és diákjainak készítettük. A szöveges jegyzetekkel, magyarázatokkal és irodalomlistával ellátott prezentációk segítséget nyújthatnak a nagy háború egy-egy szűkebben vett témájának a megismerésében, elemzésében, alapul szolgálhatnak egy-egy történelemórához, valamint a diákok számára kiselőadásokhoz is mintaként szolgálhatnak.

Hadirokkantak
A háborús hátország a Monarchia Magyarországán 1914–1918 /életképek/
Utánzás az első világháborúban
Nők az élet frontján